Anjiyografide hangi el bileğini tercih edelim ?

admin

El bileğinden anjiyografi işlemi, hekime kolaylık sağlaması ve anjio işlemi hastanın sağından yapılması nedeni ile genellikle sağ el bileği kullanılarak yapılır. Sol el bileğinden işlem yapmak hekim açısından daha zor olmakla birlikte, damar yolu içinde kateter manevrası daha azdır. Ayrıca sağ el bileğinden kalp damarlarına ulaşmak için sağ taraf şah damarının çıktığı damar kökünden geçmek gerekir. Dolayısıyla sol el bileği yolu ile anjiyo, sağ el bileğine göre daha avantajlı olabilir. Ancak bu iki yolu karşılaştıran çok az çalışma vardır.

Bu yayında British Cardiovascular Intervention Society kayıtlarından sağ ve sol el bileği kullanımının kalp damarlarına yapılan işlem sonuçları karşılaştırılmıştır.

Çalışmaya 2007-2014 arasında el bileği yolu ile anjiografi ve stent işlemi yapılan 342.806 hasta alınmıştır. Bunların 328.495’inde sağ el bileği, 14.311’ine sol el bileği kullanılmıştır. Sağ el bileği ile karşılaştırıldığında sol elbileğinden işlem yapılan hastalarda hastane içi ölüm, 30-günlük ölüm ve büyük kanama oranları farklı değildir.

Ancak, sol el bileği kullanılanlarda hastane içi inme (felç) daha düşüktür. Çalışmada sol el bileği grubundaki hastalar daha yaşlıdır, diyabet, hipertansiyon, geçirilmiş inme atağı ve geçirilmiş kalp krizi, açık kalp ameliyatı ve bacak damar hastalığı daha sıktır. Bunu rağmen inme atağı geçirme oranları daha düşük saptanmıştır.

Sonuç olarak sol el bileği yolu ile girişimde diğer klinik olaylarda fark olmamakla birlikte, inme sağ el bileği kullanımına göre daha az bulunmuştur.

Tabi, sol el bileğinden anjiyografi yaptığımızı söylememize gerek yoktur sanırım…

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri